Býujetden maliýeleşdirilýän kärhanalara we guramalara edilýän jemagat hyzmatlary №14/G6-2019 NYRHNAMA 2019-njy ýylyň
1-nji martyndan güýje girizilýär. 


01.03.2021-nji ýyldan güýje girýär. 

T/b Edaranyň  we hyzmadyň ady Ölçeg birligi Bahasy
    “Balkanwelaýatagyzsuw” birleşigi boýunça 
 1  Suw üpjünçiligi  1 m3   0,90
 2  Lagym akabalaryndan peýdalanylmagy  1 m3 lagym suw üçin  1,40
    “Balkanabatagyzsuw” müdirligi boýunça 
 1  Suw üpjünçiligi  1 m3   0,50
 2  Lagym akabalaryndan peýdalanylmagy  1 m3 lagym suw üçin  0,30
    “Serdaragyzsuw” müdirligi boýunça 
 1  Suw üpjünçiligi   1 m3   0,90
 2  Lagym akabalaryndan peýdalanylmagy  1 m3 lagym suw üçin  1,40
    “Türkmenbaşyagyzsuw” müdirligi boýunça 
 1  Suw üpjünçiligi  1 m3   0,90
 2  Lagym akabalaryndan peýdalanylmagy  1 m3 lagym suw üçin  0,90

Bellik: Görkezilen bahalar   GBüS-syz . 

  • Türkmenistan, Balkanabat ş.
    137-nji ýşaýyş jaý toplumy jaý №7
  • +993 222  7-77-00
    +993 222  6-98-15
  • info@balkanagyzsuw.gov.tm

Programmany ýüklemek