Iň soňky habarlar

22 Awg

Harby gullygy borçnama ...

Harby gullygy borçnama boýunça geçýän harby gullukçylar   Harby gullygy borçnama boýunça geçýän harby gullukçylar ...

Dowamyny Oka...
22 Awg

Harby gullukçylaryň ...

Harby gullukçylaryň hukuk ýagdaýy hakyndaky kanunynyň   Türkmenistanyň “Harby gullukçylaryň hukuk ýagdaýy hakyndaky ...

Dowamyny Oka...
22 Awg

Mejlisiniň 2018-nji ...

Mejlisiniň 2018-nji ýylyň 20-nji    Türkmenistanyň Mejlisiniň 2018-nji ýylyň 20-nji oktýabryndaky №88/IV belgili ...

Dowamyny Oka...

Mejlisiniň 2018-nji ýylyň 20-nji 

 

Türkmenistanyň Mejlisiniň 2018-nji ýylyň 20-nji oktýabryndaky №88/IV belgili kararyndaky Türkmenistanyň “Ene mähri” diýen hormatly adynyň düzgünnamasyndaky 7-nji bendine laýykykda, Türkmenistanyň “Ene mähri” diýen adyna mynasyp bolan eneler Türkmenistanyň kanunçylygynda bellenen halatlarda we tertipde ýeňilliklerden peýdalanýarlar, şeýle hem olar bilen bile ýaşaýan maşgala agzalaryna suwdan, degişli edaralaryň öz serişdeleriniň hasabyna mugt peýdalanmaga hukuk berilýär.

  • Türkmenistan, Balkanabat ş.
    137-nji ýşaýyş jaý toplumy jaý №7
  • +993 222  7-77-00
    +993 222  6-98-15
  • info@balkanagyzsuw.gov.tm

Programmany ýüklemek