Iň soňky habarlar

22 Awg

Harby gullygy borçnama ...

Harby gullygy borçnama boýunça geçýän harby gullukçylar   Harby gullygy borçnama boýunça geçýän harby gullukçylar ...

Dowamyny Oka...
22 Awg

Harby gullukçylaryň ...

Harby gullukçylaryň hukuk ýagdaýy hakyndaky kanunynyň   Türkmenistanyň “Harby gullukçylaryň hukuk ýagdaýy hakyndaky ...

Dowamyny Oka...
22 Awg

Mejlisiniň 2018-nji ...

Mejlisiniň 2018-nji ýylyň 20-nji    Türkmenistanyň Mejlisiniň 2018-nji ýylyň 20-nji oktýabryndaky №88/IV belgili ...

Dowamyny Oka...

Harby gullukçylaryň hukuk ýagdaýy hakyndaky kanunynyň

 

Türkmenistanyň “Harby gullukçylaryň hukuk ýagdaýy hakyndaky kanunynyň” 16-njy maddasynyň 12-nji bendine we “Türkmenistanyň Milli howpsuzlyk edaralary hakynda” Türkmenistanyň kanunynyň 25-nji maddasynyň 9-njy bendine laýyklykda, bu ugurlarda zähmet çekýän raýatlar we olaryň bile ýaşaýan maşgala agzalary agyz suw üçin bellenilen tölegler amala aşyrylanda, eýeçiligiň görnüşine garamazdan 50% (göterim) möçberinde ýeňillikden peýdalanýar.

  • Türkmenistan, Balkanabat ş.
    137-nji ýşaýyş jaý toplumy jaý №7
  • +993 222  7-77-00
    +993 222  6-98-15
  • info@balkanagyzsuw.gov.tm

Programmany ýüklemek